Bioróżnorodność

Liczne gatunki owadów na obszarach miejskich żyją obok nas na terenach zielonych, które stanowią dla nich dobre źródło pożywienia. Owady są bardzo ważnym elementem funkcjonowania ekosystemów zarówno naturalnych, jak i sztucznych – biorą udział w procesie zapylania roślin, a także w obiegu materii w przyrodzie.

Rośliny dostarczają owadom pokarmu – w kwiatach roślin okrytonasiennych zapylacze znajdą nektar i / lub pyłek, który jest dla wielu zapylaczy jedynym pokarmem. To dla nich stworzyliśmy dedykowane miejsce do życia – hotel dla owadów, który wyglądem przypomina istniejące budynki parku biurowego. Hotel pozwala owadom na schronienie oraz ułatwia budowę gniazd.