POLITYKA COOKIES

1. Jakie są cele niniejszej polityki?

Korzystanie ze strony internetowej diunaoffice.pl (dalej: „Strona”) polegające na załadowaniu Strony, przeglądaniu Strony, wchodzenie w inne interakcje z funkcjonalnościami Strony za pomocą przeglądarki internetowej (łącznie zwane dalej „Korzystaniem ze Strony”), może być związane z instalacją na urządzeniach użytkownika tzw. plików cookies.

Niniejszy dokument ma na celu przedstawienie podstawowych informacji na temat plików cookies używanych na Stronie.

Poniższe pojęcia mają następujące znaczenie w niniejszym dokumencie:

  • my” – [należy uzupełnić o dane spółki, w tym: nazwa, adres, nr KRS, która administruje Stroną];
  • Polityka” – niniejsza polityka cookies;
  • Ty”  – użytkownik Strony.

2. Co to są pliki cookies i jaka jest ich funkcja?

Pliki cookies to małe pliki tekstowe przechowywane na urządzeniach użytkowników stron internetowych, takich jak komputery, smartfony lub tablety. Pliki cookie mogą być przydatne w różnych przypadkach, na przykład w celu zachowania informacji o preferencjach użytkownika, dla celów analitycznych i statystycznych lub w celu zapewnienia łatwiejszej nawigacji między stronami internetowymi.

Szczegółowy opis celów, do których my używamy plików cookies na Stronie można znaleźć w punkcie 4 poniżej.

3. Jakie są zasady instalacji plików cookie wykorzystywanych na Stronie?

Pliki cookie, które są ściśle niezbędne (kluczowe) do prawidłowego działania Strony są zawsze aktywne i ich instalacja na Twoim urządzeniu jest automatyczna. Bez tego rodzaju plików Strona nie będzie działać poprawnie.

Pliki cookie inne niż ściśle niezbędne dla działania Strony (opcjonalne) są umieszczane na Twoim urządzeniu tylko za twoją zgodą.

Możesz wyrazić taką zgodę za pośrednictwem centrum zarządzania plikami cookie, które jest wyświetlane podczas pierwszej wizyty na Stronie. Wyrażenie zgody jest dobrowolne i nie jest wymagane dla korzystania ze Strony, ale niektóre funkcjonalności Strony mogą być dostępne tylko pod warunkiem, że wyrazisz zgodę i na Twoim urządzeniu zostaną umieszczone opcjonalne pliki cookie. Możesz wycofać udzieloną zgodę w dowolnym momencie za pośrednictwem ww. centrum zarządzania plikami cookie. Aby wejść do centrum zarządzania plikami cookie i zmienić ustawienia – wyrazić lub wycofać zgodę – kliknij link [do uzupełnienia]. Cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem instalacji plików cookies, do której doszło przed cofnięciem zgody.

Ustawienia przeglądarki mogą być również wykorzystywane do zarządzania plikami cookie. Zmiana ustawień przeglądarki może pozwolić na usunięcie lub zablokowanie plików cookie według uznania użytkownika, nawet tych typów plików cookie, które są ściśle niezbędne do prawidłowego działania Strony. Należy jednak pamiętać, że ograniczenie lub zablokowanie niektórych plików cookie za pomocą ustawień przeglądarki może spowodować ograniczenie funkcjonalności Strony, a nawet uniemożliwić jej prawidłowe działanie.

Aby uzyskać szczegółowe wyjaśnienie, jak zarządzać plikami cookie w najpopularniejszych przeglądarkach, odwiedź następujące strony:

4. Jakie pliki cookies są wykorzystywane na Stronie?

Pod względem znaczenia dla działania Strony pliki cookie używane na Stronie można podzielić na następujące kategorie:

  • ściśle niezbędne pliki cookies – bez instalacji tych plików na urządzeniu użytkownika nie będzie możliwe prawidłowe działanie Strony;
  • opcjonalne pliki cookies, tj. takie pliki, bez instalacji których Strona będzie działała prawidłowo, jednakże: (i) pewne dodatkowe funkcje poprawiające lub ułatwiające korzystanie ze Strony, np. personalizacja ustawień nie będą dostępne dla użytkownika albo (ii) nie będziemy mogli prowadzić niektórych działań analitycznych, które mają na celu zapewnienie rozwoju Strony, testowania nowych funkcjonalności czy rozpoznawania preferencji użytkowników Strony.

Pliki cookie, które wykorzystujemy na Stronie, można również podzielić na sesyjne i stałe pliki cookie w zależności od ich okresu przechowywania. Sesyjne pliki cookie są przechowywane na Twoim urządzeniu tylko przez czas korzystania z twojej przeglądarki (czas trwania sesji) i są automatycznie usuwane po zamknięciu przeglądarki. Stałe pliki cookie są przechowywane na Twoim urządzeniu przez określony czas, po czym są automatycznie usuwane.

Podstawowe informacje na temat plików cookie wykorzystywanych na Stronie zawarte są w poniższej tabeli.


Nazwa pliku cookie

Okres zapisania na urządzeniu użytkownika

Kategoria (ściśle niezbędne albo opcjonalne)

Funkcja / cel

Sposób działania

Konsekwencje udzielenia / odmowy udzielenia zgody na instalację pliku cookie

5. Czy na Stronie wykorzystujemy pliki cookies podmiotów trzecich?

[ewentualnie do uzupełnienia]

6. Zmiany Polityki

Niniejsza Polityka może ulegać zmianie od czasu do czasu, w szczególności w przypadku zmian związanych z działaniem Strony (np. wprowadzeniem nowych funkcjonalności) lub zmian przepisów. Polityka zawsze będzie zawierać informacje o dacie ostatniej aktualizacji jej treści.

Data ostatniej aktualizacji: [do uzupełnienia]