Przestrzeń przyjazna dla ptaków

Bezpieczeństwo ptakom zapewniają zasadzone na terenie parku grupy roślin tworzące gęstwiny oraz wysokie i zwarte krzewy np. róża dzika, bez, trzmielina lub żywopłoty z derenia, porzeczki czy irgi. Z kolei gęste korony klonów polnych i grabów oraz żywopłoty tworzą bezpieczne miejsca do gniazdowania. Wiosną i latem pokarm dla ptaków stanowią owady oraz letnie owoce bzu, kaliny, morwy czy winobluszczu pięciolistkowego. Owoce posadzonych jarzębów, czy pozostające na drzewach do późnej zimy rajskie jabłuszka mogą skusić jesienią, np. jemiołuszki, drozdy, kosy czy kwiczoły, które do karmnika zaglądają sporadycznie.