en

Zielona Diuna

Obecny park był kiedyś wybetonowanym parkingiem. Teraz wszystkie miejsca postojowe znajdują się na poziomach podziemnych, a na 50 słupach płyty fundamentowej w specjalnych donicach zasadzonych zostało 50 drzew. By uzyskać spójne i przyjazne ludziom środowisko zostały one połączone podnoszącym się i opadającym terenem pokrytym niską roślinnością.

Pagórki są zbudowane z lekkich materiałów, by nie naruszyć konstrukcji podziemnej. W efekcie tych prac powstały zielone diuny, które porasta 12 gatunków drzew oraz 96 rodzajów krzewów. Jest to zieleń rodzima, istotna dla projektów realizowanych w duchu zrównoważonego rozwoju. Składają się na nią ozdobne drzewka owocowe: jabłonie, grusze, śliwy, jarzęby oraz kompaktowe odmiany znanych gatunków drzew, np. klony, lipy drobnolistne, graby. Cechują się one spektakularnym jesiennym wybarwieniem liści, a niektóre odmiany posiadają bordowe ulistnienie w okresie wiosennym lub przez cały sezon aż do jesieni.